EKO SELEKCJA

ZAPOBIEGANIE NADMIERNEMU POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W GMINIE BOBOWA

EKO- SEGREGACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ

 

Dbanie o środowisko to konieczność i każdy, nawet najmniejszy krok w tym kierunku się liczy. Ważne jest, aby dzieci dostrzegały piękno otaczającej przyrody, aby nauczyły się z nią obcować, słuchać i poznawać.  Nasza Ziemia ma coraz większe problemy związane ze szkodliwą działalnością człowieka. Świat roślin i zwierząt ciągle ponosi konsekwencje naszych nieprzemyślanych działań. Dlatego podejmując działania w domu, w szkole, na co dzień  i od święta, na pewno szybko zobaczymy pozytywne zmiany.

 Realizując innowacyjny program „Pasjonaci przyrody” autorstwa nauczycielki przyrody i biologii Pani Teresy Skrzypek , uczniowie klas IV-VIII rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze i podnoszą świadomość ekologiczną. Ponadto uczą się kreatywnego myślenia
 i rozwiązywania problemów, a zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce życia codziennego.

W bieżącym roku szkolnym działania naszego szkolnego koła poszerzyliśmy o realizację zadań projektu: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Wspólnie z  wychowawczyniami klas najmłodszych, realizację ekologicznych zadań rozpoczęliśmy od nakreślenia planu działań szkolnego programu „Nasza Ziemia = Nasza Przyszłość”.

Uczniowie klas IV-VIII  pod czujnym okiem opiekuna koła swoją działalność rozpoczęli od powszechnej edukacji dotyczącej zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania  proekologicznych  nawyków i zachowań.  Opracowali prezentację: „Zapobieganie nadmiernemu powstawaniu odpadów oraz selektywna zbiórka odpadów w Gminie Bobowa”. W ramach promocji projektu  wykonana prezentacja została zamieszczona na stronie www. szkoły i  stronie internetowej gminy, aby trafić do każdej rodziny uczniów naszej szkoły i gminy. W dalszej kolejności  planujemy wizytę  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa.  Oczywiście zaplanowane wyjście będzie uzależnione  od sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią.

Opracowanie tekstu i prezentacji: Teresa Skrzypek,  Edyta Święs.

Prezentacja w pliku poniżej

Możesz również polubić…

Skip to content