Autor: Rafał Rybowicz

Alleluja, Alleluja!

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusapokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”./św. Jan Paweł II/ Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Współpracownikom i Przyjaciołom...

Zawieszenie zajęć

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Przedszkola Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów...

„Małopolska Marzanna” – kukła żegnająca zimę.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jankowej przystąpili do konkursu: „Małopolska Marzanna”- jedenasta edycja. Organizatorem konkursu było Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Konkurs...

Ekologiczne powitanie Wiosny w Jankowej

22 marca dzieci z oddziału przedszkolnego uroczyście powitały Wiosnę. W ramach realizacji szkolnego programu ekologicznego „Nasza Ziemia = Nasza Przyszłość” dzieci udzieliły licznych wskazówek, jak należy postępować, aby dbać o naszą planetę oraz ukazały...

„Dzikie wysypiska śmieci- zagrożeniem dla środowiska .” Zajęcia laboratoryjne Szkole Podstawowej w Jankowej.

            Kolejnym działaniem w ramach  realizacji szkolnego  ekologicznego programu „Nasza Ziemia = Nasza Przyszłość”, było zorganizowanie zajęć laboratoryjnych dla klas 1-3. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych przez panią Teresę Skrzypek, których  głównym...

Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych

„Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Bobowa do udziału w Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych, nad którym patronat sprawuje Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza.Palma, która otrzyma...

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

15 lutego b.r. rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bobowa. Rekrutacja będzie prowadzona zarówno w formie papierowej jak...

Dzień Kobiet

Panowie z klasy ósmej w imieniu wszystkich chłopców oraz mężczyzn pragną złożyć życzenia dla każdej kobiety oraz dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Jankowej Link do życzeń poniżej. Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2020/2021

MEiN ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentówdo klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu...

„Wszystkie dzieci segregują śmieci”

W Szkole Podstawowej w Jankowej uczniowie klas I- III pod kierunkiem Pani Danuty Semli, realizowały kolejne działanie akcji promującej ochronę środowiska z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej  w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów oraz segregacji. W...

Skip to content