Kadra nauczycielska

mgr Alicja Rodak – Dyrektor szkoły


mgr Agnieszka Pater – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Izabela Myśliwiec – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Libront – język niemiecki, 

mgr Ewa Łatka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Danuta Semla – edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Święs – matematyka, informatyka

mgr Urszula Warzecha – język polski, język angielski

mgr Teresa Skrzypek – przyroda, chemia, biologia

mgr Joanna Rutka – język polski, historia

mgr Joanna Job – język polski

Ks. mgr Piotr Pośliński – religia

mgr Marek Olszanecki – wychowanie fizyczne, technika

mgr Tomasz Magiera – edukacja dla bezpieczeństwa, technika

mgr Paulina Sobol – muzyka, chór

mgr Agnieszka Szklanny – fizyka, chemia

mgr Tomasz Skórski – geografia, wiedza o społeczeństwie

mgr Rafał Rybowicz – informatyka, wychowanie fizyczne, świetlica

mgr Magdalena Gębarowska – język angielski

Skip to content