„Wszystkie dzieci segregują śmieci”

W Szkole Podstawowej w Jankowej uczniowie klas I- III pod kierunkiem Pani Danuty Semli, realizowały kolejne działanie akcji promującej ochronę środowiska z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej  w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów oraz segregacji. W czasie zajęć przybliżono uczniom: proces powstawania odpadów, segregację, kompostowanie jako metodę powtórnego wykorzystania odpadów, przykłady recyklingu oraz przykłady odpadów ulegające biodegradacji. Uczniowie mieli możliwość praktycznej nauki segregacji odpadów. Kolejnym etapem zadania było ogłoszenie konkursu literackiego do którego włączyliśmy rodziców, którzy pomagali dzieciom w układaniu wierszy na temat segregacji śmieci. Piękne, ciekawe wiersze, ułożone wspólnie z rodziną zostały odczytane przez autorów w najmłodszych klasach. Ułożone wiersze i własnoręcznie napisane przez uczniów klasy trzeciej i drugiej,  zostały umieszczone na gazetce szkolnej.
W najbliższym czasie wychowawcy klas 0- III planują przeprowadzić zajęcia laboratoryjne związane z ochroną środowiska, a następnie zorganizować ”Kolorowy tydzień z ekologią”. Uważamy, że działania prowadzone na terenie naszej szkoły w ramach akcji „Segregujemy odpady”, wpłyną korzystnie na nasze środowisko, a dzieci utrwalą w sobie nawyki prawidłowej segregacji śmieci przenosząc dobry przykład do swoich rodzin.

Przygotowała: Danuta Semla

Możesz również polubić…

Skip to content