Ślubujemy dziś…uroczyste pasowanie na ucznia w Jankowej

Szesnaścioro uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Jankowej, zostało przyjętych do szkolnej społeczności.

Rozpoczynając uroczystość przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przywitali wszystkich zgromadzonych, a następnie oddano głos pierwszakom. Uczniowie w części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem wychowawczyni mgr Agnieszki Pater, wyśpiewali i wyrecytowali wszystko, czego się już nauczyli o szkole i o swojej Ojczyźnie. Mimo stresu związanego z pierwszym publicznym występem dzieci świetnie poradziły sobie i bezbłędnie wyrecytowały wiersze i wyśpiewały piosenki. Udowodniły, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Uroczystość pasowania uświetnił występ koleżanek i kolegów z klasy drugiej, pod przewodnictwem wychowawczyni mgr Izabeli Myśliwiec. Po akademii uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie przed sztandarem szkoły, w którym to zobowiązali się, że będą wzorowymi uczniami, będą dbać o honor i dobre imię szkoły, będą szanować swoich przełożonych, nauczycieli i rodziców oraz,  że będą kochać swoją Ojczyznę.


Po uroczystej przysiędze pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Twarze pierwszaków zdradzały ogromne przejęcie, jednak najbardziej wzruszeni byli rodzice swoich pociech. Na zakończenie nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć, upominków i słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców pierwszoklasistów.

Wszyst­kim pierw­szo­kla­sistom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila.  Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.

Możesz również polubić…

Skip to content