PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ

Dnia 21 października 2021 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Jankowej miała miejsce próbna ewakuacja uczniów z budynku szkoły w obecności przedstawiciela z Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej z Jankowej, funkcjonariuszy komisariatu Policji w Bobowej oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bobowej.

Alarm ogłoszono ustalonym sygnałem alarmowym. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy zachowali się zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i opuścili budynek drogami ewakuacyjnymi zgodnymi z ustalonym planem ewakuacji.

Nauczyciele w wyznaczonym miejscu na boisku szkolnym sprawdzili stan klas i zdali meldunek dyrekcji szkoły. Po przyjęciu meldunku o ewakuowaniu wszystkich osób i braku poszkodowanych dyrektor szkoły Alicja Rodak krótko podsumowała przebieg ćwiczeń ewakuacyjnych.

Obecni na miejscu strażacy, policjanci  przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat sytuacji i zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz przypomnieli i wyjaśnili  jak należy wtedy prawidłowo reagować.

Następnie uczniowie spotkali się ze strażakami ochotnikami, którzy zaprezentowali im wóz strażacki oraz posiadany sprzęt pożarniczy.

Możesz również polubić…

Skip to content