Komunikat

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/202

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi

  • dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zobacz tu.
  • dla szkół podstawowych klas I-III – Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Zobacz tu. 

Możesz również polubić…

Skip to content