DZIĘKUJEMY!

Po wielu latach pedagogicznej pracy przeszła na zasłużoną emeryturę Pani Danuta Semla. Przepracowała 40 lat w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej. Swoją nauczycielską misję rozpoczęła w dniu 1 września 1981 roku, jako nauczycielka nauczania początkowego w klasie pierwszej.  Ponadto uczyła chemii, muzyki, języka rosyjskiego. Ukończyła wyższe studia o kierunku nauczanie zintegrowane i nieprzerwanie do dnia 31sierpnia 2021 roku była oddaną w swojej pedagogicznej pracy najmłodszym uczniom, wychowując i kształcąc kilka kolejnych jankowskich pokoleń.
Dyrektor szkoły podziękowała Pani Danucie Semli za wieloletnią pracę pedagogiczną, serce włożone w edukację i wychowanie wielu młodych pokoleń. Za to, że swoją postawą, pracą i zaangażowaniem dbała o rozwój szeroko rozumianej oświaty w naszej szkole.

Dyrektor szkoły, zwracając się do Pani Danuty Semli, powiedziała:

„Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub coś kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy.  W związku przejściem Pani na emeryturę składam serdeczne podziękowanie, wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę dydaktyczną i opiekuńczo–wychowawczą w Szkole Podstawowej w Jankowej.  W ciągu tych 40 lat pedagogicznej pracy, pozostawiła Pani za sobą mocny ślad oddania i owocnej służby najmłodszemu pokoleniu. Ślad ten jest tym trwalszy, że znaczony przez Człowieka posiadającego w sobie ogromny ładunek ciepła, dobra i szlachetności. Nauczyciela czujnego, oddanego swoim podopiecznym i zawsze uśmiechniętego. Dzisiaj Pani udziałem niech się stanie satysfakcja z dobrze spełnionej misji zawodowej i wdzięczność  uczniów, ich rodziców oraz nas, koleżanek i kolegów – nauczycieli.

Życzę Pani dużo zdrowia, długich lat życia – spokojnych i pogodnych, wzbogaconych rodzinną radością. Życzę, aby wykorzystywała Pani wolny czas na realizację własnych planów, pasji i zamierzeń, zaś bogactwo doświadczeń oraz Pani aktywność niech nadal służą lokalnej społeczności”.

Swoją wychowawczynię i nauczycielkę pożegnali wychowankowie i uczniowie. Od uczniów i rodziców wraz z kwiatami popłynęły słowa podziękowań za wieloletnią pracę, za olbrzymie serce, za cierpliwość i wyrozumiałość, troskę o wychowanków, za każdy dzień spędzony w murach szkoły, za pomoc, za poczucie bezpieczeństwa, chociaż nie zawsze było łatwo. Z serca płynące podziękowania wychowankowie zakończyli słowami:

….„ Życzymy Pani wspaniałych dni w życiu osobistym, dobrego zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń, by czas ocalił od zapomnienia wspólnie spędzone chwile, wśród radości, a czasem i smutku. Dziękujemy!”

Była to wzruszająca uroczystość. Pani Danuta Semla podziękowała za współpracę nauczycielom, dyrekcji szkoły i rodzicom, podkreślając, że będzie pamiętać  wszystkie wspaniałe chwile spędzone w szkole wśród dzieci, życzliwych i pomocnych rodziców oraz  koleżanki i kolegów nauczycieli.

Mamy nadzieję, że Panią Danutę Semlę – emerytkę – będziemy często gościć w  murach naszej szkoły.

Możesz również polubić…

Skip to content