Szkolny Konkurs Ekologiczny 

W dniu 3 marca 2022 roku odbył się szkolny konkurs ekologiczny pod hasłem: ,,Szanuj wodę – bez niej żyć nie możesz”. Wzięło w nim udział  12 uczniów z klas IV-VI i 5 uczennic z klas VII-VIII. 

 Celem konkursu było: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego. Konkurs miał również na celu popularyzowanie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży. Był też okazją do sprawdzenia swojej wiedzy oraz wyłonienia laureatów do drugiego gminnego etapu konkursu i promowanie zdolnych uczniów poprzez udział w zdrowej konkursowej rywalizacji. Uczniowie, rozwiązując zadania, musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnością stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Test konkursowy składał się z 20 zadań. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania testowe, pytania typu prawda, fałsz, rozpoznać obiekty na podstawie rysunku lub opisu, uzupełnić tabele. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 45 minut.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepszymi w tej rywalizacji okazali się następujący uczniowie:

Kategoria klasy IV-VI

I miejsce – Szymon Wąsik  z klasy VI

II miejsce – Mateusz Gniadek z klasy V

III miejsce – Igor Oratowski  z klasy V

Kategoria klasy VII-VIII

I miejsce – Ewelina Wojtaczka  z klasy VIII

II miejsce –Kinga Nosal z klasy VII

III miejsce –Natalia Głąb z klasy VII

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Możesz również polubić…

Skip to content