Rekrutacja

1 marca b.r. rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w Jankowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.

Rekrutacja będzie prowadzona zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie https://spjankowa.bobowa.pl

Zarządzenie Burmistrz Bobowej w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Bobowa jest organem prowadzącym.

Skip to content