„Okazuj dobro wszystkim ludziom, bo nigdy nie wiesz, jaki krzyż przyszło im dźwigać, ani jak bardzo potrzebują Twojego wsparcia”.

Utożsamiając się z tragedią rodziny z Siedlisk, nasza społeczność szkolna, Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowej włączają się w akcję pomocy potrzebującej rodzinie.

Osoby dobrego serca, które chcą ofiarować swoje datki, mogą: wrzucać je do skarbonki „Pomoc dla rodziny z Siedlisk” znajdującej się w głównym korytarzu w szkole podstawowej, lub wpłacić na utworzony Społeczny Komitet z osób zaufania publicznego, który we współpracy z Burmistrzem Bobowej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę pieniędzy dla tej rodziny.

Rachunek bankowy Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk do wpłat:

62 8797 1013 0010 0170 2729 0001

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział Bobowa

Tytuł wpłaty: darowizna

Szkolny wolontariat

Możesz również polubić…

Skip to content