Obiady

Obiady organizowane są przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej

Zapisy  na płatne obiady  przyjmowane są u dyrektora szkoły z trzydniowym wyprzedzeniem
od daty korzystania z posiłku. Płatność na obiady należy  regulować z góry do 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

REZYGNACJE Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ U DYREKTORA SZKOŁY Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
Nie zgłoszenie rezygnacji będzie skutkowało naliczeniem odpłatności za posiłki.

Jadłospis udostępniony jest na stronie: bobowa.pl

cennik obiadów: dla ucznia xx,xx zł, dla osoby dorosłej: xx,xx zł

Skip to content