Gminny Konkurs Ekologiczny

Dnia 16 marca 2022 roku laureaci szkolnego etapu konkursu ekologicznego wzięli udział w  Gminnym Konkursie Ekologicznym, który odbył się w Szkole Podstawowej w BrzanieW tym roku uczniowie uczestniczyli w dwóch konkursach o różnej tematyce. Pierwszy pod hasłem: „Szanuj wodę – bez niej żyć nie możesz” i drugi: „Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami”. Głównym celem konkursu było podnoszenie świadomości i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan wody w świecie, w Polsce i miejscowości, w której żyją oraz edukacja odpadowa czyli inicjowanie działań w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich segregacji.
W konkursie wzięło udział 35 uczniów, którzy rozwiązywali dwa testy.  

Cieszymy się sukcesami naszych uczniów: Igora Oratowskiego i Szymona Wąsika. Szymon – uczeń klasy VI, zajął III miejsce zostając laureatem w konkursie: „Szanuj wodę – bez niej żyć nie możesz”. 20 maja będzie reprezentował szkołę na etapie powiatowym.
Igor Oratowski, uczeń klasy V wywalczył I miejsce w Gminnym Konkursie  Ekologicznym: „Zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarka odpadami”.

Ponadto Kinga Nosal, Mateusz Gniadek, Ewelina Wojtaczka i Natalia Głąb w w/w konkursach uzyskali wysokie wyniki.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski w Bobowej, Oddział LOP w Gorlicach.

Nagrody ufundowane przez Gminę Bobowa wręczył Burmistrz Wacław Ligęza.

Możesz również polubić…

Skip to content