Kategoria: Informacje

Gminny Dzień Dziecka „Zdrowo bo Sportowo”

Gminny Dzień Dziecka „Zdrowo bo Sportowo” ma na celu propagowanie zdrowegoi aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowychz terenu gminy Bobowa. Zaszczepienie w dzieciach zasad zdrowego trybu życia, pasji do sportu,...

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut 26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut 27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut W...

Tydzień ulgi

Drodzy Uczniowie!W związku Waszym powrotem do szkoły i nauki stacjonarnej,w tygodniu od 17 do 21 maja br. nasz szkoła bierze udział w kampanii „Tydzień ulgi. Znajdujemy się na liście szkół biorących udział w akcji, której pomysłodawcą...

Zajęcia hybrydowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020/21 z dnia 11.05.2021r. /dotyczy nauczania  w klasach 4 – 8/Harmonogram zajęć w   hybrydowym trybie dla uczniów klas 4 – 8 od dnia 17 maja  do  28 maja...

Nauczanie hybrydowe

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 To plan na kolejny...

Narodowe Czytania Pisma Świętego

Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej(w 2021 r. –  18 kwietnia) i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i...

Zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Placówki wychowania przedszkolnego Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Dotyczy...

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów...

Alleluja, Alleluja!

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusapokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”./św. Jan Paweł II/ Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Współpracownikom i Przyjaciołom...

Skip to content